David Colson
Commercial VP
GTT (Gaztransport & Technigaz SA)