Jiang Xuefeng

Jiang Xuefeng

Executive VP

CNPC ETRI
CNPC 190X190